Goedkeuring in parlement van wetsontwerp “Digitalisering Ibis” met aanpassingen aan company governance genoteerde vennootschappen


Gisteren, op 21 maart 2024, keurde de Kamer in plenaire vergadering het wetsontwerp “houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en numerous bepalingen Ibis” (ook wel “Digitalisering Ibis”) goed. Er gebeurden geen wijzigingen meer aan de bepalingen omtrent de governance van genoteerde vennootschappen ten opzichte van de tekst aangenomen door de Commissie Justitie.

Relevante bepalingen voor vennootschapsjuristen zijn onder meer:

  • De goedkeuring van de algemene vergadering van de overdracht van meer dan 75% van de activa door genoteerde vennootschap
  • De vereiste dat genoteerde vennootschappen minstens drie onafhankelijke bestuurders moeten tellen
  • De standards voor onafhankelijkheid in de company governance code worden voortaan beschouwd als een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde; mogelijke twijfels over de onafhankelijkheid moeten worden gemotiveerd
  • Het bestuursverbod voor veroordeelde bestuurders en managers van genoteerde vennootschappen, onder meer voor leden van de raad van bestuur, de directieraad, de raad van toezicht, het dagelijks bestuur en “andere personen belast met de leiding” (merk op dat het toepassingsgebied van deze bepaling is uitgebreid ten opzichte van het oorspronkelijke wetsontwerp)

Deze bepalingen werden reeds besproken op deze weblog door Stijn De Dier. De regel rond de goedkeuring van de overdracht van significante activa door de algemene vergadering werd zelfs uitgebreid becommentarieerd in verschillende blogposts (zie hier, hier, hier, hier en hier).

De nieuwe bepalingen treden in werking 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, behalve de nieuwe regel dat genoteerde vennootschappen minstens drie onafhankelijke bestuurders moeten tellen: die is van toepassing vanaf de eerste dag van het tweede boekjaar dat aanvangt na de bekendmaking van deze moist in het Belgisch Staatsblad.

Tom Vos
Assistant professor, Maastricht College
Visiting professor, Jean-Pierre Blumberg Chair on the College of Antwerp
Lawyer, Linklaters LLP

Writer: Tom Vos

Tom Vos is an assistant professor on the Division of Non-public Regulation of Maastricht College. In his analysis, he focusses on company legislation, company governance, legislation and economics, and empirical research. Along with that, Tom is a visiting professor (10%) on the Jean-Pierre Blumberg Chair on the College of Antwerp, the place he teaches a course on worldwide company governance. Lastly, Tom is a (part-time) Affiliate on the Company and Finance Observe at Linklaters Belgium, the place he advises purchasers on company governance and securities legal guidelines.

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here